çankaya kumrucu, cebeci kumrucu

Cebeci Yemek Siparişi ve Gıda Güvenliği

Cebeci Yemek Siparişi ve Gıda Güvenliği

Son yıllarda cebeci yemek siparişi bilinci ile küresel ölçekte artan insan sağlığını koruma bilinci, gıda sektöründe de kendini göstermiş ve sağlıklı bir yaşam sürmek için gıdaların güvenilir olması büyük önem kazanmıştır. Güvenli gıdaya erişme ve tüketme her insanoğlunun sahip olması ihtiyaç duyulan bir haktır sadece tarladan çatala besin zincirinin her bir sürecinde gıdalarda kontaminasyon (bulaşma) meydana gelebilir. Bunun sonucunda oluşabilecek gıda kaynaklı hastalıklar toplum sağlığı için tehdit oluşturmakta ve bu noktada besin güvenliğini sağlamak büyük önem kazanmaktadır.

Gıda güvenliği, gıdanın üretim aşamasından tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen tüm süreci kapsar. FAO’ya (BM besin ve ziraat Örgütü) göre gıda güvenliği “her insanoğlunun, etken ve sağlıklı bir yaşam sürmek için her zaman kafi, güvenli ve besleyici gıdaya erişimini sağlayabilmesidir” olarak tanımlanmıştır. Bu durumun bilincinde olan Cebeci Yemek Siparişi hizmeti veren gıda güvenliği ve sağlık alanlarında gerekli önlemlerini almaktadır.

Emin gıda, her türlü bozulma ve bulaşmaya neden olan etkenlerden (fizyolojik, kimyasal ve biyolojik) arındırılarak insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde tüketime uygun hale getirilmiş gıdadır. Burada fiziksel tehlikeler gıdanın içine karışan cam, metal, plastik vb. yabancı cisimleri; kimyasal tehlikeler pestisitler, deterjanlar, endüstriyel atıklar vb. maddeleri; biyolojik tehlikeler ise mikrobiyal kaynaklı bulaşmaları kapsamaktadır.

Gıda güvenliği, gıdanın ham maddeden başlayıp soframıza gelene kadar yer edinen tüm süreçte her bir aşamanın denetim altında alınması ile mümkün olmaktadır. Gıda güvenliğini sağlamak için dört temel yaklaşım vardır. Bunlar, (i) gıdaların sağlığa zararlı ve istenmeyen etkenlere bulaşmasını önleme, (ii) bu etkenlerden uzaklaştırma (eliminasyon), (iii) zararı olanların çoğalmasını ve yayılmasını durdurma (inhibisyon) ve (iv) uygun yöntemlerle etkisiz hala getirilmesidir. Tarladan çatala kadar geçen süreçte gıdanın özelliklerinin korunmasının belli bir sistematik içinde olma zorunluluğu önce toplam kalite, arkasından HACCP, GAP, GMP şeklinde standartların gelişmesini sağlamıştır.

çankaya kumrucu, cebeci kumrucu
çankaya kumrucu, cebeci kumrucu, cebeci yemek siparişi, cebeci köfte

Usta Cebeci Yemek Siparişi

Ustalaşmış Cebeci Kumrucu, gıdaların muhafaza edilmiş olduğu, yemeklerin hazırlanıp pişirildiği ve servis edilmiş olduğu yiyecek-içecek işletmelerinin en önemli stratejik birimidir. Mutfaklarda üretilen gıdaların, satın alınmasından depolanmasına, hazırlanması ve servis edilmesine kadar geçen tüm aşamalarda gıda hijyeni ve güvenliğinin sağlanması ve HACCP sisteminin uygulanması büyük önem arz etmektedir. Mutfakta sağlıklı ve güvenli bir ortamın oluşturulması, gıda kaynaklı hastalık ve enfeksiyon riskinin ortadan kalkması mutfakta hijyen kurallarının uygulanması ile gerçekleşmektedir. Mutfakların, güvenilir gıdaya yetişmesinde en etkili yöntem olan “İyi Hijyen Uygulamaları” ve “HACCP” ilkelerini uygulaması ve sürdürmesi zorunluluktur.

İyi hijyen uygulamaları, ürünlerin güvenli olmasını sağlayarak, tüketici sağlığının korunmasında ve işyerinin iyi imajının sürdürülebilirliği mevzusunda önem arz etmektedir. İyi hijyen uygulamaları, personel hijyeni ve sağlığı, işletme hijyeni, pest kontrol, atıkların uzaklaştırılması, su kalitesi, hela ve el yıkama alanları ile çapraz bulaşmanın önlenmesi konularını kapsamaktadır. Kritik denetim Noktalarında tehlike Analizleri (HACCP) ise, hammaddeden başlayarak mamul madde elde edilene kadar olan tüm süreçte tehlikeli sonuç noktalarda denetim yaparak, tehlikelerin önlenmesini hedef alan bir sistemdir.

Cebeci Tostçu Gıda Güvenliği

Mutfaklarda besin hijyeni ve güvenliğinin uygulanmasında mutfak planlamasının ve tasarımının iyi kurgulanması atılması gereken ilk adımdır. Mutfak alanları iş akışına uygun olarak tasarlanmalı, duvar, zemin, tavan, pencere, ışıklandırma, elektrik, doğalgaz, su, havalandırma ve atık ile ilgili altyapı mevzuata uygun olmalıdır. Bu şekilde planlanan mutfaklarda alınan yiyeceklerin fiziksel kirlilikten ve zararlı mikroorganizmalardan arındırılması için iyice yıkanması, temizlenmesi ek olarak mutfaklarda uygun araç-gereçlerin kullanılması ve bu tarz şeylerin iyi temizlenmesi, yemeklerin hazırlanması, servis edilmesi ve saklanması sırasında hijyen kurallarına ve gıda güvenliğine uyulması gerekmektedir.

Yiyecek üretimiyle uğraşan kişilerin kişisel hijyen kurallarına uyması çalışan personelin sağlıklı olması ve düzenli aralıklarla hijyen eğitimi alması büyük önem taşımaktadır. Böylelikle bazı sağlık sorunlarının ortaya çıkmasının önüne geçilmiş olduğu gibi, bu uygulamalar sayesinde besin kayıplarının azaltılması ve güvenli besin kavramına ulaşılması da sağlanmış olacaktır.

Yiyecek sektöründe müşteri beklentisinin karşılanmasında yemeğin görünüşü ve lezzetinin ötesinde yemeğin güvenilir olması büyük önem taşımaktadır. Cebeci Tostçu, Cebeci Kumrucu ve Cebeci Yemek siparişi alanında profesyonel olarak hizmet veren Korova Vitamin & Cafe bu durumun bilincinden olarak güvenli gıda çalışmaları ve yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Dünya genelinde gıda güvenliğinin sağlanması ve ülkelerin bu konudaki politikaları, ülkelerin gelişmişliklerine göre değişkenlik göstermektedir. Türkiye’de gıda güvenliğinin sağlanmasında tek yetkili kurum tarım ve Orman Bakanlığı olup besin ve kontrol Genel Müdürlüğü de uluslararası kuruluşların nezdinde bir bağlantı noktası olarak hizmet vermektedir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir